SERWIS POŚWIĘCONY 2 MORSKIEMU PUŁKOWI STRZELCÓW z GDYNI Napisz do webmasteraUstaw jako stronę startowąDodaj witrynę do ulubionychKrzyż Na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi

             Krzyż Na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi - awers

Podczas powstania na Górnym Śląsku w 1921 r. Naczelna Władza na Górnym Śląsku ustanowiła rozkazem Nr 35 z dnia 30 maja 1921 r. odznaczenie g nazwie ŚLĄSKA wstęga WALECZNOŚCI l ZASŁUGI, nadawane "... za udział w walce o oswobodzenie Ziemi Górnośląskiej spod Jarzma pruskiego w powstaniu - roku l921". Początkowo odznaczeni otrzymywali jedynie wstążki l i II klasy (rozróżnienie klas stanowiła srebrna gwiazda, średn. 6 mm, umieszczona na wstążce I klasy) - bez krzyża, niebieska z paskami biało-Karmazynowymi wzdłuż brzegów. Wstążki przyznawała, wraz z numerowanymi dyplomami Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych.

W dniu 22 kwietnia 1922 r. odznaczenia zaliczono do odznaczeń państwowych, a w 1931 r. ŚLĄSKĄ WSTĘGĘ WALECZNOŚCI l ZASŁUGI uzupełniono odznaką w formie krzyża i nazwano KRZYŻEM NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE WALECZNOŚCI l ZASŁUGI. Na mocy rozkazu ministra spraw wojskowych zezwolono na noszenie odznaczenia przez wojskowych. KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE WALECZNOŚCI I ZASŁUGI jest często mylony z ODZNAKĄ PAMIĄTKOWA KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE WALECZNOŚCI I ZASŁUGI (zwaną także KRZYŻEM ZA POWSTANIA ŚLĄSKIE) ustanowioną przez Górnośląską Komisję Odznaczeń w Katowicach i zatwierdzoną przez ministra spraw wojskowych w dniu 10 stycznia 1927 r.

KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ wstędze WALECZNOŚCI l ZASŁUGI dzielił się na dwa stopnie: I i II. Wyróżnienie l stopnia stanowiła metalowa, srebrna gwiazdka pięcioramienna o średn. 6 mm, umieszczona a wstążce. Odznaczenie tego stopnia przyznawano tym którzy brali bezpośredni udział w walkach, a 11 stopnia "za wytężoną pracę wojskową".

Odznaką KRZYŻA NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE WALECZNOŚCI l ZASŁUGI jest krzyż (typ krzyża kawalerskiego) bity w brązie srebrzonym O wym. 33x33 mm; na ramionach awersu krzyża napis i data: POWST-1921-GÓRNY ŚLĄSK. W środkowej, okrągłej tarczy, w otoku perełkowym, orzeł śląski; na poziomych ramionach rewersu napis: DZIEL-NYM. Środek krzyża w otoku dwudzielnego wieńca wawrzynowego.

Wstążka szer. 40 mm niebieska z paskiem białym szer. 8 mm obramowanym z obydwu stron czerwonymi prążkami szer. 10 mm. Na wstążce odznaczenia I stopnia jest nałożona srebrna, metalowa gwiazdka średn. 6 mm.


webmaster by Tomek. Strona powstała 5 marca 2004 roku.